Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan bruge fakturakøb?

Alle virksomheder der har kreditværdige kunder med lange betalingsfrister. Man skal være godkendt som sælger, og godkendelsen tager typisk 1 dag. Tilmeldingen er gratis, og der er ingen bindinger.

Hvorfor sælge mine fakturaer?

Hvis du har kunder med lange betalingsfrister, så kan du vælge at blive betalt med det samme i stedet for at vente op til 30, 60 eller f.eks 120 dage. Uanset om du har et midlertidigt behov for likviditet i dit firma, eller du har brug for likviditet til at øge væksten, kan du sælge dine fakturaer via Debtor og få adgang til likviditet med det samme. Hos Debtor forsøger vi altid at give den bedst mulige pris for dine fakturaer.

Hvad koster det?

Kursen på en faktura afhænger af hvor kreditværdig ens kunde er, samt hvor lang tid til forfald der er på fakturaen. Hvis man f.eks har en faktura mod det offentlige med op til 30 dage til forfald, kan kursen være 99.50, hvortil der kommer ca. 0.5% i kommission samt et lille administrations gebyr. I dette tilfælde ville man få ca. 99% af fakturabeløbet udbetalt. Inden du sælger din første faktura aftaler vi med dig præcis hvad det kommer til at koste. Det er helt uforpligtende at få et tilbud fra os.

Hvor hurtigt bliver jeg betalt?

Når salget er afsluttet går der typisk 24-48 timer inden du modtager pengene.

Hvordan fungerer det i praksis?

Du vælger hvilke fakturaer du ønsker at sælge, og når vi har modtaget fakturaen samt en bekræftelse direkte fra din kunde om at levering har fundet sted sørger vi for at sælge fakturaen, og pengene bliver formidlet til din driftskonto indenfor 24-48 timer.

Hvordan håndterer i eventuelle modregninger?

Såfremt der ligger en aftale om modregning med debitor, eller der kan være en risiko for modregning skal man huske at oplyse det i forbindelse med salget af fakturaen, således at der kan tages højde for dette. Hvis ens kunde løbende laver modregninger finansierer vi typisk ikke 100% af fakturabeløbet. Vedrører fakturaen AB92 / AB18 vil debitor typisk skulle bekræfte at der ikke vil blive foretaget modregninger.

Hvilke debitorer er kreditværdige?

Debtor ønsker overordnet at stille likviditet til rådighed mod debitorer der med stor sikkerhed betaler deres fakturaer, hvorfor man ikke kan bruge os til at sælge risiko fra. Man er altid meget velkommen til helt uforpligtende at sende os en mail med CVR numre på de debitorer man ønsker at sælge mod, og så skal vi nok svare hurtigst muligt mht. om det kan lade sig gøre eller ej og hvilken kurs man kan forvente at få for sine fakturaer.

Får min kunde besked om at jeg har solgt fakturaen?

I Danmark (og Skandinavien) kan man ikke sælge en faktura uden at ens kunde får besked. Det sker i form af denuntiation, som er en meddelelse til en skyldner om, at kreditor har overdraget fordringen til en anden. Når du bliver godkendt som sælger, giver du Debtor fuldmagt til at meddele din kunde (denuntiation) at betalingen skal ske direkte til Debtor.

Kan man sælge en faktura som allerede er sendt til kunden?

Ja, det kan man godt.

Hvad hvis min kunde ikke betaler til tiden?

Selvom man har store kreditværdige kunder så sker det ofte at der ikke bliver betalt til forfald. Det kan der være mange årsager til. Debtor er ikke et inkasso firma og vi ønsker som udgangspunkt ikke at blande os i dit kundeforhold. Derfor er det dit eget ansvar at finde ud af hvad status er mht. en forsinket betaling samt at rykke for denne. Som sælger af fakturaen vil du blive opkrævet almindelig morarente såfremt dine kunde ikke betaler ved forfald. Såfremt din faktura går mere end 30 dage over forfald, er der en tilbagekøbsforpligtelse for dig som sælger.

Kan man sælge sin faktura hvis man har afgivet virksomhedspant?

Ja, det kan man godt. Vi beder blot din bank om pantfrafald på den pågældende faktura i forbindelse med at vi skal formidle penge til din driftskonto i den pågældende bank som har virksomhedspantet.

Hvorfor ikke bare trække på kassekreditten fremfor at bruge fakturakøb?

Med fakturakøb bliver et kreditsalg lavet om til et kontantsalg, og du undgår at skulle låne penge som din virksomhed principielt allerede har. Fakturakøb er både et supplement samt et alternativ til kassekreditten.

Er fakturakøb ikke det samme som factoring?

Nej, fakturakøb er ikke factoring. Ved factoring outsourcer man typisk sin debitoradministration og belåner hele debitormassen for at frigøre likviditet. Ved factoring er der tale om et kundeengagement og factoringselskaberne kræver typisk både pant og en sikringskonto hvor du skal have et betydeligt beløb stående til sikkerhed for engagementet. Som hovedregel belåner factoringselskaberne dine fakturaer op til 80 % men har samtidig diverse begrænsninger der betyder at den effektive belåningsprocent typisk bliver væsentligt lavere. Med fakturakøb får du i stedet hele beløbet, typisk omkring 99 %, udbetalt omgående og samtidig overgår kreditrisikoen. Ved fakturakøb er der i øvrigt ikke omsætningskrav således er det muligt at blot sælge én enkelt faktura

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Chat med os