Persondatapolitik

Følgende persondatapolitik er pr. 1 maj 2018 gældende hos Debtor A/S som dataansvarlig

Persondatapolitik

Følgende persondatapolitik er pr. 1 maj 2018 gældende hos Debtor A/S.

Indledning

Dette dokument om registrering af personoplysninger (herefter "Politikken") beskriver, hvordan Debtor A/S, CVR-nr. 34 07 91 37, (herefter "os", "vi" eller "vores") som dataansvarlig registrerer personoplysninger om dig som bruger når du tilmelder dig på Debtors hjemmeside og/eller ansøger om at blive bruger af vores hovedydelser (herefter "Produktet"). Når du afgiver dine personoplysninger til os, giver du udtrykkeligt samtykke til, at denne Politik finder anvendelse.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Brugere af vores Produkt giver samtykke til at vi til brug for oprettelse af Tilmeld din virksomhed og/eller oprettelse af Ansøgning (fakturasælger), registrerer personoplysninger om dig, herunder email-adresse, navn, adresse, telefonnummer og bankkonto-info. (herefter ? Kundedata?).

Hvad er grundlaget for vores behandling?

Registrering af dine Kundedata er nødvendig for at vi kan udføre vores hovedydelse, samt opfylde gældende lovkrav vi som virksomhed er underlagt. Debtor A/S er underlagt Hvidvaskloven, hvilket stiller særlige krav til opbevaring af persondata for vores kunder.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du som bruger har givet udtrykkeligt samtykke til det.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at kunne levere vores hovedydelse bedst muligt. Eksterne leverandører kaldes i nogle tilfælde databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi beholder dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med data omfattet af Hvidvaskloven.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Nedenstående rettigheder er som udgangspunkt gældende for dig som registreret, men kan begrænses af anden lovgivning jævnfør artikel 23 i databeskyttelsesforordningen. Jævnfør databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3 vil der være undtagelser hvor retten til at blive slettet er begrænset, for eksempel såfremt en yderligere opbevaring af oplysningerne er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse. Dette vil være tilfældet efter Hvidvasklovens paragraf 30, stk. 2

Dine rettigheder omfatter følgende:

  1. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
  2. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
  3. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
  4. Du har ret til at få flyttet dine personoplysninger.
  5. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
  6. Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.
  7. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
  8. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, medmindre det strider imod Debtors overholdelse af Hvidvaskloven.

Tag fat i os på kontakt@debtor.dk hvis du ønsker at undersøge muligheden for at gøre brug af dine rettigheder, eller såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine data bedes du rette henvendelse til kontakt@debtor.dk eller alternativt kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)